Design ydelser

Ingen designopgaver er identiske, og derfor er det en fordel at indlede processen med en personlig samtale for at præcisere opgavens karakter. Det indledende møde er naturligvis fuldstændig uforpligtende.

Uanset om du søger løsninger til en enkeltstående designudfordring eller ønsker at udvikle et nyt designprogram, så sker designprocessen i tæt samarbejde med dig. Fra de første idéskitser til det endelige designprodukt eller designprogram, sikrer jeg en kontinuerlig dialog og en gennemskuelig proces.

Hvad er din specifikke opgave?

  • Skabe et nyt designprogram
  • Opdatere eksisterende design
  • Udføre enkeltstående grafiske opgaver

Jeg designer og producerer grafisk design og kommunikationsopgaver til digitale og analoge medier.

Jeg lægger vægt på at have god dialog og en tydelig målsætning. Omfanget af projektet tilpasses dine behov, og vi afstemmer økonomi og tidsplan inden projektets påbegyndelse.

Kontakt mig for at starte en samtale om dine designønsker og behov.