Ny visuel Identitet – der afspejler virksomhedens DNA

Et velgennemtænkt logo og designprogram er langt nemmere at ‘bygge’ med i den daglige kommunikation og vil være med til at skabe en stærk sammenhængskraft i din virksomhed.

En designproces starter med at få stillet de rigtige spørgsmål og konkretiseret jeres behov. En designproces er en dynamisk proces hvor muligheder og udfordringer løbende afprøves og tages i betragtning indenfor de aftalte tidsrammer.

Designprocessen danner grundlag for at finde frem til den rigtige visuelle identitet for din virksomhed. Måske er der endda behov for, at tænke i nye veje også på det praktiske plan. En designproces kan ofte være med til at afklare et og andet i forhold til vaner og gøremål, fordi den visuelle identitet fungerer som ‘værktøjskasse’ i den daglige kommunikation.

  1. en visuel identitet skal repræsentere jeres kerneværdier, virksomhedsfilosofi og forretningsprincipper
  2. en virkningsfuld visuel identitet skal være nem at håndtere og udfolde i praksis
  3. en visuel identitet skal vedligeholdes og kræver vedholdenhed

En designproces er en dynamisk proces, der starter med at få konkretiseret dine behov

Nedenstående er et vejledende bud på hvordan en designproces for udviklingen af et designprogram kan forløbe. En nøjagtig opgavebeskrivelse følger økonomi og tidsplan og afstemmes inden påbegyndelse af designprocessen.

Fase 1:

Konkretisering af behov, designanalyse

Indsamle viden og materiale. Afholde workshop, (stor eller lille) for at få stillet de rigtige spørgsmål og definere problemstilling.

Fase 2:

Skitseproces

Skitseforslag, hvor logo og designretning bliver skitseret, og forskellige designideer bliver afprøvet. Skitsering danner grundlag for diskussion og fokusering. Videreudvikling og afprøvning af udvalgte design idé/ideér på layoutede identitetselementer som fx visitkort, hjemmeside, folder mv.

Fase 3:

Færdiggørelse af grundelementer

Finpudsning og rentegning af fx logo, identitetselementer, grafik mm.

Designlog

En designlog kan e.v.t. påbegyndes sideløbende, hvori de forskellige elementer dokumenteres og beskrives efterhånden som de færdiggøres. Heri kan fx indgå logo og grundelementer, billed,- og illustrationsstil, diverse skabeloner, skrivestil mv.

Fase 4:

Implementering

Implementering af den visuelle identitet med evt. med involvering af tekstforfatter, fotograf, illustrator, webprogrammør m.v.  Færdige filer produceres/overdrages og sendes i produktion til tryk eller digitalt.

Fase 5

Designguide

Designguiden er den færdige ‘designlog’ og dokumentationen for designprogrammet. Den kan fx produceres som en pdf i A4 format, til vedhæftning og print, eller den kan ligge som en selvstændig del af fx hjemmesiden. og skal sikre at den visuelle identitet kan vedligeholdes og bibeholde form og retning fremadrettet.

Ring eller skriv for at høre mere:

Ring på 40 92 29 74 eller skriv på se@stinelindborg

Logoskitser og udvikling af visuel identitet for innovationsfonden

Et velgennemtænkt logo og designprogram er langt nemmere at ‘bygge’ med i den daglige kommunikation og vil være med til at skabe en stærk sammenhængskraft i din virksomhed.

Se case om Innovationsfonden