Højteknologifonden

Logo & designprogram 2007

Jeg designede Højteknologifondens logo i 2007 hos IdentityPeople. Pilen er tegnet som del af en cirkel, sådan at den, hvis den fortsatte sin bane, ville vende tilbage til udgangspunktet. Fra 2010-14 samarbejdede jeg med dem om at udvikle den visuelle kommunikation til et vigtigt redskab til at formidle deres processer.  (I 2014 fusionerede de med to andre styrelser og blev til Innovationsfonden)

Illustrationerne på folderen nedenfor er udarbejdet af Erik Pietri, som også var en fast del af arbejdsteamet.